Êdî Bese PKK!!!

Ez ê di vê nivîsa xwe de bixwazim pêvîstiya minaqeşeya pirsgirêka çareseriya PKKê a bi terefê Kurdan ve giredayî û

Read More